Vi erbjuder en helhetslösning för ditt markvärmeprojekt!

Markvärme

Is och snöbildning kan under vintertid vara ett stort problem, med personskador som följd. Ett alternativ till att sanda och salta är att installera värmekabel i de områden som drabbas värst. I vår zon behövs 260 w/m² för att hålla marken snöfri. Oftast föreskrivs en styrning där både fukt och tempvillkor samarbetar. Här är det viktigt att onödig gångtid undviks med tanke på det höga effektbehovet. Vid markbeläggning är det viktigt att använda en robust kabel som står emot den mekaniska påverkan som kan uppkomma vid installationen.

Kontakta oss så berättar vi mer om vårat produktutbud och hjälper dig vidare!

Industri

  • Lastbryggor
  • Vägar
  • Kontrollplatser

Fastigheter

  • Entréer
  • Garageuppfarter
  • Gångvägar
  • Trappor

Tidigare markvärmeprojekt