Istappar eller takvärme?

När snön lyser vit på taken är det många fastighetsägare som våndas. Förr eller senare måste snön ner och det är fastighetsägarens ansvar att det inte sker i form av häftiga snöras eller livsfarliga istappar. Istappar bildas då värme från huset stiger upp genom taket och smälter snön underifrån. Smältvattnet sipprar ut över takkanten där det fryser till is igen. Hängrännor och stuprör är i sig inte till någon hjälp eftersom smältvattnet snabbt fryser till i dessa också. Droppe på droppe gör sedan att isen byggs på och istappar till slut bildas längs kanten.

Lösningen är värmekabel

Den enkla och pålitliga lösningen för att bekymmersfritt ta sitt ansvar i snötider är för dig som fastighetsägare att installera takvärme - värmekabel i vattenrännor och stuprör. Det håller rännorna öppna och smältvattnet rinnande så att inte isen kan bildas.

Med en effektiv anläggning för takvärme som servas årligen undviker du istappar och frostsprängda stuprör, vilket annars kan orsaka skador med stora ekonomiska kostnader till följd. Har du dessutom snörasskydd i kombination med värmekabel för takvärme så klarar du de flesta snöfall utan snöskottning. Vi använder oss enbart av moderna och högkvalitativa värmekablar och styrningar vilket ger en hög verkningsgrad och lång livslängd på din takvärmeanläggning.


Kontakta oss så berättar vi mer om vårat produktutbud och hjälper dig vidare!

Service och Kvalité

När vi inleder ett projekt så sammanställer vi den information som krävs för att få en så bra bild som möjligt över fastighetens behov. Detta innebär att vi ofta åker ut på plats för att kontrollera fastigheten innan vi börjar projektera och beräkna kabelåtgång och vidare storlek på styrsystem. En projektleverans inkluderar värmekabel och installationsmateriell, styrsystem med tillhörande givare, ritning över fastigheten med slingbetäckning och kabellängder.

När det är dags för montering för vi en aktiv dialog med montören för att säkerställa att installationen blir riktigt gjord. Slutligen har vi en driftgenomgång med slutkunden där vi förklarar systemets funktioner och möjligheter. För oss är varje projekt en måttstock över vår egen kompetens och vi stävar därför att alltid bidra med marknadens bästa service och kvalité.

TIDIGARE TAKVÄRMEANLÄGGNINGAR