BEHOVET STYR!

När du ska välja typ av styrning och övervakning så är det alltid behovet som styr ditt val. Den installerade effekten avgör. Ju större effekt desto noggrannare styrning ska man välja för att få den bästa totalekonomiska lösningen. Kontakta oss! så hjälper vi dig att anpassa rätt utrustning till era behov.

TEMPERATUR

Temperaturstyrning är den enklaste formen av styrning av värmekablar. Man kan välja att ha en termostat som reglerar endast på ett temperaturvillkor. Denna form av reglering används tex. vid golvärme, frostskydd av rör och vid mindre snösmältningsanläggningar.

Vid reglering av mindre takanläggningar (upp till ca 80m) används med fördel en termostat som har 2st temperaturvillkor, en övre och en nedre gräns. När temperaturen är inom gränsvärdena är anläggningen till.

TEMP/FUKT

En temperatur/fukt reglering är en energibesparande form av styrning. Här måste både fukt och tempvillkoret vara uppfyllt för att anläggningen skall slå till. Den här formen av reglering används till medelstora – större snösmältnings och takanläggningar.

I en medelstor anläggning kan man med fördel använda sig av de mindre styrningarna, dessa kan bara förses med en fuktsensor och en tempsensor. Vid större anläggningar används styrningar som kan förses med flera sensorer och kan styra mer än en zon (tex. syd och norr).

IPS – ICE PROTECT SYSTEM

Vi har nu släppt vårat egenutvecklade system till marknaden. IPS är framtaget på grund av ett ökat behov av mer effektiva och driftsäkra system. Som ett resultat av mer effektiv styrning sänks driftstiderna för varje slinga, något som slutkunden alltid uppskattar. Om du söker efter det mest moderna styrsystemet ska du välja IPS.