Bakgrund

Med över 25 yrkesverksamma år i branschen och erfarenhet från att ha utvecklat tre generationer styrsystem har vi nu i egen regi tagit fram IPS, Ice Protect System. IPS kombinerar all vår erfarenhet med den senaste tekniken och kan användas till både tak- och markanläggningar.

Styrning

Systemet styrs från en androidtablet och kan hantera 18 slingor per apparatskåp och upp till 16 skåp per system. IPS möjliggör en flexibel styrning där alla delar av systemet kan övervakas och regleras för en så effektiv och säker drift som möjligt.

Övervakning

Systemet mäter driftstid och energiförbrukning på sling-, skåp- och anläggningsnivå. Övervakning sker i alla delar av systemet och vid larm lagras dessa i en larmlogg. Systemet har en anläggningstest där alla funktioner i anläggningen testas. Detta sker automatiskt efter egenvalda tidsintervall.

IPS är framtaget på grund av ett ökat behov av mer effektiva och driftsäkra system. Som ett resultat av mer effektiv styrning sänks driftstiderna för varje slinga, något som slutkunden alltid uppskattar. Om du söker efter det mest moderna styrsystemet ska du välja IPS! För mer information Kontakta oss! så hjälper vi dig vidare.