Takvärme

Den enkla och pålitliga lösningen för att bekymmersfritt ta sitt ansvar i snötider är för dig som fastighetsägare att installera värmekabel i vattenrännor och stuprör. Det håller rännorna öppna och smältvattnet rinnande så att inte isen kan bildas. Läs mer här!

Markvärme

I vår zon behövs 260w/m² för att hålla marken snöfri. Oftast föreskrivs en styrning där både fukt och tempvillkor samarbetar. Här är det viktigt att onödig gångtid undviks med tanke på det höga effektbehovet. Läs mer här!

Golvvärme

Golvvärme förknippar vi ofta med ”varmt om fötterna”! För oss är det viktigt att till varje projekt kunna leverera en installationsritning. Dels för att det underlättar vid installationstillfället och dels för att det skall finnas en dokumentation för framtiden om hur kabeln ligger förlagd i golvet. Läs mer här!

Växelvärme

Med värmekabel monterad i växeln slipper man bekymmer med is och snö och kan därför bibehålla funktionen året runt. Tillsammans med en effektiv styrning kan man sänka drifttiden och således kostnaden.

Industri

Det finns många användningsområden inom industrivärme. Vår samarbetspartner Flexelec tillverkar sililon- och aluminiummattor, special silikonkablar, fatvärmare, värmekabel till laboratorium, frostskydd av kylrumsgolv, värmekabel för varmhållning av bitumen i asfaltverk, frysskydd av dörrkarmar, kablar till tråg och dräneringsvärmare för värmepumpar mm.

Frostskydd

Värmekabel verkar som ett frostskydd för att förhindra att olika media fryser. Kabeln kan monteras i eller runt det media som ska skyddas. Beroende på rördimension, isolering och vilket media som rinner i röret väljs typ av kabel och effekt.

Verksamhetsområden

 • Takvärme
 • Markvärme
 • Golvvärme
 • Industriapplikationer
 • Petrokemi
 • Byggnadsindustri
 • Laboratorier
 • Kylrumsdörrar
 • Vevhusvärmare
 • Värmepumpar
 • Kylanläggningar
 • Asfaltsverk