Markvärme – Konstverk

Trevlig midsommar alla!
Vi håller för närvarande på att avsluta ett projekt där vi levererat värmekabel till en gjuten trapp och ett roterande betongfundament. Projektet omfattar 230 kvadratmeter värmd yta och vi har under installationen varit på plats flertalet gånger för att hjälpa till med frågor som kommit upp. Detta är också ett sätt för oss att kunna följa upp med korrekt ritningsunderlag och annan dokumentation, då markprojekt ofta förändras under arbetets gång.

Hoppas ni får en trevlig midsommar och som vanligt är det bara att kontakta oss om ni har några frågor!
Posted in Markvärme, nyheter.